Uncategorized

http://ngoisao

/ April 25, 2017

  http://ngoisao.net/…/20-cau-noi-dang-suy-ngam-ve-long-tin-2… Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ…

Read More