Uncategorized

ĐẢNG LẠI ĐANG LẬP CÔNG

climegaads / August 5, 2017

ĐẢNG LẠI ĐANG LẬP CÔNG?
báo đài TV liên tục đưa tin chống tham nhũng của đảng do ông Chọng đứng đầu, khí thế hừng hực cứ như thể nức lòng nhân dân, đảng anh minh quá, giỏi quá, … điển hình là đưa xử 2 vụ án nhớn: TXT và Trầm bê.
dkm, tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỉ, toàn là lãnh đạo đảng chứ ai? như Trầm Bê đã đủ chứng cứ khởi tố từ 2015 đảng cứ à ơi? AVG, rồi ti tỉ vụ tự nhiên chìm xuống … – đúng là ‘ta uýnh ta’, … thử hỏi có phải là nhiệm vụ của đảng ko? việc ‘ta uýnh ta’ đảng đã làm tốt chưa hay làm như mèo mửa – sợ vỡ bình???
nếu khen đảng thì khác đ** khen thằng ẻ bậy rồi có công dọn k*c của chính nó!

Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan tới việc xem xét, xử lý kỷ luật một loạt cán bộ, lãnh đạo cao cấp như Vũ Huy Hoàng, Trần Lưu Hải, Huỳnh Minh Chắc…, hay với nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Trịnh Xuân Thanh đã đánh dấu những cố gắng của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực chống tham nhũng, phù hợp với sự trông đợi của người dân.
Qua đây cũng cho thấy, Đảng ta đang rất quyết tâm đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống.
See Translation