Uncategorized

Sáng sớm vô một quán ăn ngon nên rất đông

climegaads / April 30, 2017

Sáng sớm vô một quán ăn ngon nên rất đông!
Vô cái bàn 4 chỗ thì Anh Tư Sang và Vợ hệt như bọn Tây Mỹ Thượng Đẳng, ngồi hẳn sang một phía, chừa hai chỗ đối diện cho người khác có thể vào ngồi chung!
Trong khi đa số Việt Nam thì hai người sẽ vào ngồi đối diện chiếm mịa nó cái bàn của người ta!
Xưa có cô bé kia vì đọc status Anh Tư Sang bắt chước ngồi nhường chỗ như vậy, chút có anh Tây Triệu Phú vô ngồi đối diện thế là quen và cưới luôn, giờ giàu có hạnh phúc bên trời Tây!
Còn mấy bạn không đọc hay bị Anh Tư Sang block ngồi chiếm cái bàn giờ vẫn nghèo nàn thấp kém lắm! Khổ thân!
Haha! Đứa nào tức quá chịu không nổi thì block đi ha!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

50 thoughts on “Sáng sớm vô một quán ăn ngon nên rất đông