Uncategorized

Trong không khí cả nước cải cách trật tự đô thị

climegaads / March 25, 2017

Trong không khí cả nước cải cách trật tự đô thị, hôm kia, biển chỉ dẫn ( rất thân thương) vào Việt Phủ cũng bị bứng.
Biển do phòng văn hoá huyện cấp phép, nhất dương chỉ từ năm Thăng Long thứ 1000.
Nghĩ bụng, quan sai thì cũng hốt cả quan cơ mà. Không sắc mắc gì, hôm sau mới từ tốn gọi điện hỏi xin “ý kiến chỉ đạo” ( giễu, chứ không bao giờ các từ này có trong từ vựng của mình) để làm thủ tục dựng lại cho đúng chuẩn. Chủ tịch xã tận tình xuống tận nơi chỉ cho chính xác chỗ được phép.
Cái chỗ mới được phép nó ở đúng cái chỗ cũ được cấp phép vừa bị nhổ!

28 thoughts on “Trong không khí cả nước cải cách trật tự đô thị

    1. Chiến dịch này thực sự tốt, tốt hơn nếu thực thi luật mà đúng luật

  1. Htrc có thân nhân ls đến cq em liên hệ, để xe ở cổng vào lv xong ra mất xe. Mấy bác xe ôm chỉ cho bên phường (cách khoảng 100m), kết quả mất 1.9 triệu ạ!

  2. Lẽ ra phải thông báo bằng giấy báo phạt dán vào vật chủ , có địa điểm vv

  3. Ra ko thấy xe, tìm loạn lên chị ạ, mà họ từ Phú Thọ xuống. E xấu hổ vô cùng!

  4. Nếu đặt biển mới, chỉ dẫn đến Việt Phủ có theo ngày chẵn lẻ không ạ?

Comments are closed.