Uncategorized

23 năm vẫn chạy tốt

climegaads / April 22, 2017

23 năm vẫn chạy tốt !!!
HÃY TÌM ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG TẤM HÌNH NÀY ?!? !?! ?!?
Em đã trở lại , lợi hại hơn xưa .
Xin lỗi ….. Dân chơi là nghề của em
Chắc chắn năm 1994 chưa ai dám mặc thời trang máu như em nha ….. ha… ha
Ai có thời trang máu hơn em vào thời điểm những năm 90 . Em mời cà phê Mai miễn phí

30 thoughts on “23 năm vẫn chạy tốt

  1. Ngày xưa đen hơn ạ có cá tính hơn bây giờ bay giờ thì đẹp và quý phái

  2. Em nghĩ k cần phải nói ra chị cũng biết r
    Chị em là cô gái rất thông minh

Comments are closed.