Uncategorized

b ạ n p h ô n n h ư l ầ y

climegaads / May 22, 2017

b ạ n p h ô n n h ư l ầ y .
Đúng thật. Bạn phôn như lầy nên chủ nhạt mà thấy đồn cũng như lời.
Có cách nào trảm chính xác, để chém hết mẹ bọn bạn ảo, cứ chồm hỗm ngồi xí chỗ, đéo bao giờ thấy tương tác không nhỉ?
Hay tại mình cũng vốt như liền?
Thực sự hoang mang xì tai!
Cứ bày cho tôi cách trảm phát đi…