Uncategorized

Bầu trời không phải là khoảng cách đối với tôi mà là nơi để tôi bay

climegaads / May 21, 2017

Bầu trời không phải là khoảng cách đối với tôi mà là nơi để tôi bay. Từ chân trời này đến chân trời kia. Nếu tôi có rơi xuống trên đường bay của bầu trời cuộc đời thì cũng là điều rất ư là bình thường và đôi khi là không thể tránh khỏi. Nhưng việc tôi đã làm là bay trong cuộc đời thì rơi có nghĩa lý gì đâu.
Tôi đã và chị tôi đã từng cưới con lợn và ngã lông lốc. Còn tôi đã từng cưỡi con chó Nina tôi rất yêu quý nó. Có những lần tôi ngồi ngược ở thành giường hay mép giường khi tôi ngã thường rơi vào người nó. Nó một con chó có một không hai. Và có lần tôi ôm nó ngủ từ tảng sáng đến bảnh mắt mà vẫn ngủ say ôm nó để ngủ mơ về hỏa ngục. Mà nó cứ cho tôi ôm nó dù có khi mơ tôi chẳng biết gì. Chó – người và người – chó. Tôi yêu chó. Nó còn tốt hơn tôi khi nhỏ vì giật đuôi và giật lông, trêu nó suốt ngày. Giờ nó tan biến từ lâu lắm rồi, chắc hơn 30 năm rồi thì còn lại gì nữa Nina.