Uncategorized

Các bạn có xem phim Hongkong hay phim Mỹ

climegaads / May 23, 2017

Các bạn có xem phim Hongkong hay phim Mỹ, nơi có hệ thống Pháp Luật vào bậc nhất thế giới, vậy mà tại những nơi đó những người thực thi Pháp Luật còn sợ những kẻ Phạm Tội nhưng giàu có hay quá ma mãnh thông minh, sẽ rất khó buộc tội họ!
Hay nói khác đi, nếu bạn nghèo nàn và ngu dốt thì rất dễ đè đầu cởi cổ bạn thôi! Một ku CSGT bẩn thỉu luôn bắt chẹt dân, nếu thổi vào đúng một Tay Luật Sư hay Nhà Báo hay Thầy Dạy Bằng Lái, có nghĩa là người rành luật hay có quyền lực hơn thì ku ấy sẽ cụp đuôi mà không dám ăn hiếp!
Còn nếu bạn ngu dốt thì bạn bị nó bắt chẹt ngay! Đúng không? Để giải quyết có hai cách:
(1) Bạn học cách húng chó ăn thua cãi lại, bắt bẻ bảng tên quân hàm này kia, ok bạn cũng có thể thắng được 5 phần, nhưng cũng có khi bạn bị “quần chúng bức xúc” đập chết tức tưởi!
(2) Bạn học luật cho kỹ, nói luật cho đúng! Hay cố gắng lao động làm việc để có tiền, thuê Luật Sư biết luật để bảo vệ bạn! Thì 90% bạn sẽ chiến thắng! Ku CSGT bắt chẹt đó ko ngu gì dây vào đứa khôn, nó tìm đứa ngu để ăn hiếp thôi, đầy ra đó!
Và nếu xã hội này đứa ngu càng ít đi, thì bọn CSGT sai trái ấy tự hết đất sống! Hay nói cách khác, dân Ngu là cái nôi màu mỡ cho Quan Tham!
Trên Thế Giới này ai ai cũng hiểu và làm theo số (2), riêng Dân Tộc Kinh thì khoái số (1), chả biết sao! Và khi Anh Tư Sang chỉ cho con đường sáng như người ta là con đường số (2), không nghe theo, không cảm ơn, mà còn nói anh ấy bắt phải cam chịu! Ngu hết phần ông bò! Block thẳng tay!
Tóm lại, Dân Ngu là mảnh đất màu mỡ của Quan Tham, cấm cãi! Hãy hết Ngu, Quan Tham ắt diệt vong!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.