Uncategorized

CDCN 93: Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải

climegaads / May 18, 2017

CDCN 93: Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải
Lạy Chúa Giêsu, xin thật gần gũi với tâm hồn con.
Con nên một cùng Chúa.
Con yêu mến Chúa.
Con tôn vinh Chúa.
Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa.
Xin cho con cảm nhận nỗi đau của Chúa.
Xin cho con cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.
Xin ban cho con Ơn Khiêm Nhường để con nên xứng đáng với Vương Quốc của Chúa dưới đất cũng như trên trời.
Xin ban cho con Nước Mắt Hoán Cải, để con hiến dâng Chúa chính mình con như một môn đệ đích thực, ngõ hầu giúp Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu lấy từng linh hồn nơi trần gian, trước khi Chúa lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen