Tin tức tổng hợp

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

climegaads / July 7, 2018

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ
Ai rồi cũng đến tuổi già. Già thì sức yếu. Có khi yếu đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân mình. Nếu người có phước thì được con cháu hay người giúp việc đỡ đần. Nếu người ít phước thì không mấy khi được sự quan tâm, phải tự mình mày mò lọ mọ tự làm lấy mọi việc. Nhằm lúc yếu quá thì bỏ liều, có khi nhịn đói luôn.
Ta nên tạo cái phúc chăm sóc người già để sau này chính mình khi về già sẽ đỡ cô quạnh. Đạo tràng nên tìm các người già, lên danh sách và địa chỉ, rồi phân công cho huynh đệ chia nhau đến thăm viếng, hỏi thăm, chăm sóc… Phải tập cho quen cái văn hóa chăm sóc người già cho xã hội chúng ta, bắt đầu từ Phật tử trước.
Cũng chẳng phải cần tìm người già neo đơn hay cơ nhỡ gì cả. Cứ thấy già yếu là ta nhào vô xin được thăm hỏi chăm sóc, dù cho cụ ấy vẫn có con cháu đầy đủ. Dĩ nhiên tìm các cụ là ông bà của huynh đệ thì sẽ dễ dàng hơn. Sau này xã hội biết chúng ta đang xây dựng văn hóa lối sống yêu quý chăm sóc người già thì mọi người sẽ cởi mở đón nhận hơn.
Ta mà tổ chức được thói quen thăm viếng, chăm sóc người già thật nhiều thì cũng giúp xã hội bớt khủng hoảng nạn già tuổi cô đơn.
Ta đã biết phóng sinh, trồng cây, bố thí, cúng dường, vá đường, thì bây giờ thêm cái hạnh chăm sóc thăm viếng người già nữa thì thật là tuyệt vời.
Ai biết tuổi già rất cô đơn
Đợi trông chờ đón chút tình thân
Nên người con Phật đầy yêu mến
Tìm đến thăm nom rất ân cần
Ai cũng dần đi đến lúc già
Liệu mình sẽ được phước trong nhà
Cháu con quấn quýt và chăm sóc
Hay sẽ một mình ngước trông xa
Chi bằng đang sức khỏe xuân thì
Thực hành lời Phật dạy từ bi
Đến thăm các cụ, lòng yêu mến
Đỡ đần chăm sóc có nề chi.
–nguồn FB THIỀN TÔN PHẬT QUANG-