Uncategorized

Có thể ngày vui của bạn

climegaads / August 23, 2017

Có thể ngày vui của bạn, tôi không có mặt!
Nhưng! Lúc bạn buồn chán nhất, bạn cần tôi nhất, nhất định bằng mọi giá tôi sẽ chạy đến bên bạn.
Nói thì dễ, nhưng thực hiện chưa bao giờ là điều dễ dàng và số người làm được điều đó không nhiều. Những lúc như thế, mới biết ai là bạn chí cốt! Thôi kệ…!
Tôi tự tin để nói rằng, cả cuộc đời này, mình luôn là người nằm trong số ít đó./.
P.S: Âm nhạc có khả năng hàn gắn và hoá giải mọi nỗi buồn.
Cám ơn một người đã tặng!
LyLy Nguyễn Media

Comments are closed.