Uncategorized

Cô Virus cổ mới gửi lá thơ có xấp hình người ta chớp bóng cổ

climegaads / May 31, 2017

Cô Virus cổ mới gửi lá thơ có xấp hình người ta chớp bóng cổ, quảng bá đầu tiên cho cái phin Cô ba Sài Gòn.
Nói chung là phim thì chưa nói được gì ngoài hình ảnh được chớp bóng (vì chưa chiếu, teaser cũng chưa có thoại.hehe). Mà hình ảnh như vầy dễ tiếp tục gợi hoài niệm cho những người từng sống qua thời đó lắm đa. Zà tò mò cho những lớp hậu sinh thật xa như thế hệ 9x, 2000x, hay những thế hệ gần hơn như 7x kịp nhớ lại một thời mẹ, chị, dì, thím …của mình cũng có nét phục trang như vầy lắm. Cũng giống mấy hình tài tử xi -la-ma đăng trên nhựt trình, bán nguyệt san bán ngoài Lê Lợi hen.
t/b: Nói cho nó “thời sự” một xí, thì cảnhthời đó là thời của bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng còn là núi Khỉ, còn là căn cứ quân sự Mỹ thời nội chiến xứ Việt, với 3 cái ra đa mắt thần Đông Dương trắng tròn trên đỉnh núi. hehe. Chẳng biết thời chiến tranh nớ, mấy em voọc nhà mình sống có chật vật trên đất như thời bình bây giờ không nữa?!