Uncategorized

Đã ai mua bra top của e bị như này chưa a

climegaads / September 3, 2017

Đã ai mua bra top của e bị như này chưa a? Khách e phản hồi mua của e và về giặt tay bt k ngâmchung áo, mà phoi khô xong đưa vào mặc thấy như này
Các c mua bra top của e lên tiếng hộ e cái nhi? E k lấy qua tay bất kì ai, hàng trực tiếp từ nhật về, hoá đơn của e giờ phải mấy cân giấy roi. Có qua tay thì qua tay tiep viên, cũng bill về đầy đủ, check mã trên web thoải mái, tag vân chìm…
E giặt máy trộn chung vs quần áo khác mà e chưa thấy bị gì hết, mà khách e mới mua bị như này, ai bị như này lên tiếng luôn e với. Ai mua rồi cũng cmt đây hộ e xem giặt có bị ra màu k?
E cam kết hàng e chuẩn và k bao giờ có từ FAKE ở đây
FAKE e sẵn sàng đền 1 tỉ tỉ triệu cho các c nha