Tin tức tổng hợp

Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà, vừa là con thơ rồi sống vì ng khác

climegaads / February 26, 2018

Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà, vừa là con thơ rồi sống vì ng khác. Rời tay ra tí là lau dọn nhà cửa xong vơ vội quả táo ăn sáng, vừa trên xe vừa ăn. Ra đến đường thấy lạnh mới nhớ mình mặc mỗi cái bộ quần áo gió nam của chồng mỏng teo. Sao mà nghèo vẫn hoàn nghèo

Comments are closed.