Uncategorized

DẤU XƯA LÀNG CỔ BÂY GIỜ

climegaads / May 21, 2017

DẤU XƯA LÀNG CỔ BÂY GIỜ
Với mình do từ đâu không định rõ nhưng rất có tình với các công trình xưa cũ và nhất là các dấu tích xưa còn lại như thế này. Một lần nói chuyện với Pham Thai Binh , nhà điêu khắc mình mến mộ , giáo viên cùng trường bạn ấy nhắn nhủ: Chị đi được đến các vùng nhớ ghi lại các dấu xưa!
Từng viên gạch lỗi, từng chiếc tiểu sành hỏng góp nhặt xây lên ngôi nhà giờ vẫn còn đây, Ấm về đông, mát về hạ! Các cụ xưa rất tiết kiệm, và mình nhớ tới các cụ kị khó tính nhà mình bắt nhặt hạt cơm rơi lên ăn!
Về những làng cổ như Thổ Hà, Ước Lễ, Vân Từ, Cự đà… va vào những dấu xưa còn ấm hơi thợ gốm và hồn người xưa nương náu nơi đây thấy yêu đất nước, con người xứ mình lắm! Sinh ra và lớn lên ở thành thị, có quê nhưng cũng chỉ còn âm phần về thắp nhang tưởng nhớ.Quê lụa nhà tôi vùng xưa rất nghèo, toàn nhà tranh, vách đất con đường đất. Hồi sơ tán về quê năm 1972, đường làng gặp mưa trơn như đổ mỡ. Nhưng, thực ra qui hoạch đẹp hơn bây giờ: sân trước vườn sau, chuối sau cau trước, dại tre tránh lóa, ngăn gió và để khí lưu thông nên nhà lúc nào cũng mát.
Lại muốn về quê cổ ! Nhờ bà con chỉ chỗ, Nháy tôi xin tạ ơn , thank cả nhà đã xem!

Comments are closed.