Uncategorized

Đoạn cuối câu chuyện ” Bộ quần áo hoàng đế”

climegaads / September 19, 2017

Đoạn cuối câu chuyện ” Bộ quần áo hoàng đế”…
– Bà ơi, tại sao từ vua tới các quan cho tới dân kinh thành đều khen bộ quần áo hoàng đế là đẹp! Ông ấy có mặc gì đâu mà đẹp ạ?
– Nếu không khen, họ sợ bị nói là dốt, con à!
– Con hiểu rồi, phải dốt mới là không dốt!
———-
Hình không liên quan, chỉ để đỡ một lần đăng!