Uncategorized

Gần 5 năm mới quay lại cung đường off road khủng đến thác 7 Tần Nam Nung và lâu lắm rồi mới có dịp nghe tiếng động cơ gầm rú trong rừng về đêm

climegaads / May 1, 2017

Gần 5 năm mới quay lại cung đường off road khủng đến thác 7 Tần Nam Nung và lâu lắm rồi mới có dịp nghe tiếng động cơ gầm rú trong rừng về đêm, sáng sớm nghe tiếng chim hót líu lo … phê lòi. Hy vọng hết mùa mưa quay trở lại cho an toàn….. khỏi lo gãy láp, cháy côn như chuyến này 🙂 Đi off road không lo tốn kém ăn ở khách sạn mà về sửa xe cũng mệt 🙂 Cảm ơn lò độ xe Vulcan bác Man Phan đã độ xe quá chất nên xe không cần đến tời …. làm mình mất cơ hội thử tời mới gắn 🙂