Uncategorized

HÃY CAN ĐẢM LÊN

climegaads / May 8, 2017

HÃY CAN ĐẢM LÊN !
(Tản mạn…)
Dù sao cũng một thời “Đường đường một đấng anh hào”, đã từng đập bàn chỉ mặt đám nhà thầu Trung Quốc;đã từng trảm hết tướng này đến tướng khác vì không hoàn thành nhiệm vụ. Lên chức to. Vào thành phố lớn xông xáo gần dân, quát tháo,đuổi việc đám công bộc bất tài hại dân. Rất được lòng dân. Rất gây ấn tượng với công luận. Đời đang lên như diều gặp gió, vỡ lỡ cái chuyện thằng Trịnh Xuân Thanh và một đám đệ tham quan ngày xưa dưới trướng, bây giờ thằng xộ khám, đứa ôm tiền “tẩu vi” ngoại quốc biến dạng mất tăm. “Con dại thì cái phải mang” phút chốc từ trên ngôi cao thành người có tội. Không khéo phải ra trước pháp luật phải vào tù như bỡn.
Chuyện thâm cung bí sử,chả biết đâu mà lần ?
Thôi thì nói như cụ Nguyễn Du ” xét mình công ít tội nhiều”.Hãy can đảm lên !

Comments are closed.