Uncategorized

hình như cũng đã từng thích màu đỏ màu hồng rực rỡ

climegaads / September 3, 2017

hình như cũng đã từng thích màu đỏ màu hồng rực rỡ
giờ kg thể nào tìm ra một chiếc áo đỏ, vài năm rồi tự dưng ghét cay ghét đắng quần áo màu đỏ, chắc vì ghét sự kiêu căng, hiếu chiến của màu đỏ.
nếu ai đã học môn Insights, thì biết ngay ai là người màu đỏ. họ hiếu thắng, hay tranh luận, họ nhiệt huyết đầy đam mê, họ tấn công, họ chinh phục. họ rất ghét phải làm điều gì chỉ để hài lòng người khác. họ rất hay nổi giận , hay dỗi vì chuyện bé tí teo, họ rất lấn lướt áp đặt, họ rất nhạy cảm. ở cạnh họ luôn luôn có chiến tranh, họ ghét dĩ hoà vi quý, họ yêu ghét rất rõ ràng. đừng bao giờ làm họ ghét. dễ sợ lắm đấy!
nhưng họ luôn hết lòng sống, hết lòng yêu, họ làm mọi việc rất nhanh rất hiệu quả. họ có tầm nhìn xa, họ đặc sắc, sống động.
Mẹ mình, chuẩn là một phụ nữ màu đỏ, ước gì mình lây tí máu chiến đấu của bà:-)