Uncategorized

Hôm nay mình đã đến thăm bé bị ung thư 4 tuổi

climegaads / August 29, 2016

Hôm nay mình đã đến thăm bé bị ung thư 4 tuổi. ( ung thư mắt ) bé đã bị bỏ 1 mắt
Đây la lần 3 mình đến thăm bé để trao cho Bé tấm lòng của các khách hàng tren Face book Thông qua minh gũi đến bé
Đó chi ; xã Vĩnh sơn Vĩnh tường Vĩnh phúc.
Mình xin thay mặt gia đình bé cảm ơn tới ban thủy. Bạn trang. Chị Quyen đã gũi tấm lòng tới bé lần 3 này
Mình kêu goii lòng hảo tâm của moii người đến bé
Hoàn cảnh gia đình bé rất nghèo.
See Translation