Uncategorized

hôm nay vẽ hòm hòm rồi mới giật mình nhớ ra

climegaads / April 26, 2017

hôm nay vẽ hòm hòm rồi mới giật mình nhớ ra, chết dở, chả có cái gì ra hồn để mặc hôm khai mạc triển lãm. Từ hồi sang đây chì jean và áo T’shirt, đến mùa đông lúc nào cũng cả bộ tuyết dầy cộp. 1 thùng quần áo định mang sang diện thì cất ở HN 🙂
Giờ này mà ở công ty chỉ đến chiều có bộ đầm diện ngất trời. Vậy là tức tốc chỉ đạo từ xa, tức tốc liên hệ bà bạn nhờ vận chuyển. Hy vọng kịp tới tay :)))
Nói chung là vẫn chưa bỏ được tính thích chưng diện…

Comments are closed.