Uncategorized

Hổng thấy cái cần cổ của mẻ đâu hết

climegaads / June 28, 2017

Hổng thấy cái cần cổ của mẻ đâu hết…kkk
Cậu Út qua phụ bà ngoại tắm cho mẻ. Mẻ khoái tắm với matxa lắm. Để vô thau là lim dim thẳng dò thẳng ca cẳng cho ai làm gì làm, mát sạch là cười tủm tỉm địt pộp pộp xì bong bóng trong thau nước luôn. Xong là ngủ liền.
Làm con nít sướng qué.
Chiều nay Anh Nờ cũng lấy cái thau ra ngồi vô trỏng rồi tắm địt pộp pộp xì bong bóng nước cho nó “sơ sinh” lại coi ( chắc giống quỷ lắm kkk )
See Translation

Comments are closed.