Uncategorized

Ikigai

climegaads / July 13, 2017

Ikigai – Trong tiếng Nhật, đây được hiểu là từ có ý nghĩa: “Mục đích cuộc sống”
– Bất cứ ai cũng nên dành cả đời để đi tìm Ikigai, hoặc nếu may mắn, có người đã sớm nhận ra Ikigai của đời mình là gì.
– Thật vui nếu mỗi ngày trôi qua, mình đều biết được mình đang sống vì điều gì, thứ gì khiến mình còn cố gắng đến ngày hôm nay.
– Có hẳn 1 sơ đồ để mỗi người khám phá ra Ikigai của đời mình. Hãy thử trả lời 4 câu hỏi sau: “Thích làm gì nhất? Giỏi làm gì nhất? Cái gì xã hội cần nhất (từ bạn)? Bạn kiếm tiền (được trả tiền) vì cái gì?
(From: L’Officiel)
See Translation