Uncategorized

Kính trọng một thế hệ làm báo

climegaads / March 25, 2017

Kính trọng một thế hệ làm báo !
Do công việc và thời gian chuyển giao, mình được dịp tiếp xúc thế hệ nhà báo bậc “cha chú, đàn anh chị”.
Thật chưa có điều kiện và thời gian viết về họ – thế hệ nhà báo trải qua các cuộc chiến, thấm đẫm lý tưởng cách mạng và nhân cách sáng ngời và trong sáng !
Dạ bảo lòng sẽ viết, viết về họ để tri ân và học tập !
Hôm đi đám cưới con bạn, bỗng gặp anh Hồng Phương – nguyên nhà báo QĐND, nguyên TBT tạp chí Nghề báo, Hội NBTPHCM.
Anh khoẻ, vui và vẫn nụ cười khoẻ khoắn sáng ngời và vẫn phong cách nhanh nhẹn, chủ động.
Nghe đâu tc Nghề báo đã giải tán, vì nợ đầm đìa. Mình nói với anh em:
Thời a Hồng Phương cầm chịch, tc ra số nào cũng được hoan nghênh, tiền không thiếu. Bằng chứng là ra HN anh ý không cho mình trả tiền nhậu, vì coi như họp CTV; và khi nghỉ, nghe nói còn giao lại 90 triệu (năm 2005).
Anh còn tư vấn cho tc Người làm báo của Hội NBVN, vì thấy khuôn bài, giọng điệu khẩu khí và màu sắc là biết ngay có bàn tay anh HP.
Những người đi sau được đào tạo bài bản mà không làm được như anh. Buồn hơn chuồn chuồn !
Dịp may gặp anh ở HN, được mời anh li bia hơi HN mà lòng vui khó tả. Mời ngay anh nói chuyện nghề cho lớp sv trẻ. Vì cũng là quý anh như quý lớp NB thế hệ trước tâm huyết, tài năng !