Uncategorized

KỸ NĂNG SỬ DỤNG FACEBOOK

climegaads / August 26, 2017

KỸ NĂNG SỬ DỤNG FACEBOOK – KHI BẠN THÂN UN FRIEND
Dù muốn hay không, facebook và mạng xã hội đã và đang trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người. Học và rèn luyện các kỹ năng sử dụng để facebook mang lại những điều hữu ích, thiết thực cho cuộc sống. Nếu không chỉ có phiền toái và mất thời gian.
UN FRIEND là kỹ năng quan trọng khi sử dụng facebook. Khi một người BẠN THÂN bỗng nhiên unfriend mà không biết lý do gì, bạn sẽ làm thế nào? Nếu không xử lý tốt sẽ mất nhiều thời gian để “tâm trạng”.
1. GIẬN. NGHỈ CHƠI!
2. Suy nghĩ mãi trong đầu, hỏng biết nó giận mình chuyện gì?
3. Add Friends lại và inbox, “Oh sao mình lạc trôi rồi ”
Happy Weekend!

Comments are closed.