Uncategorized

Lời khuyên cho mấy bạn có nhiều thời gian và không biết làm gì khác ngoài việc chọc phá công việc của tôi

climegaads / June 28, 2017

Lời khuyên cho mấy bạn có nhiều thời gian và không biết làm gì khác ngoài việc chọc phá công việc của tôi, Khuyên các bạn nên tự nhìn lại bản thân các bạn và nên làm gì có ích cho xã hội và gia đình m chứ làm những trò ntn cũng k có kiếm đc tiền từ công việc này đâu!!! Nên GIÁC NGỘ bạn ạ.!
See Translation