Uncategorized

Mình chỉ để đây và không nói gì thêm

climegaads / May 19, 2017

Mình chỉ để đây và không nói gì thêm.
Chuẩn bị 1: Đưa toàn bộ hệ thống Vitot lên Level 2.
Chuẩn bị 2: Đưa Vitot vào hàng loạt hệ thống lớn nhỏ.
Chuẩn bị 3: Gặp thêm đối tác chuyên làm hải sản thị trường USA họ đã chủ động tìm và hẹn gặp bằng được cho một hợp đồng mới cực kỳ đặc biệt.
Khi móng vững rồi thì sẽ là lúc có nhiều, thật nhiều đổi mới bất ngờ nằm trong kế hoạch.
Think Different.