Uncategorized

Mình chia sẻ cho ai cần nhé

climegaads / July 19, 2017

Mình chia sẻ cho ai cần nhé.
TUYỂN LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN
ĐƠN HÀNG TIÊM ĐIỂM 尖點科技股份有限公司
1. Địa chỉ nhà máy: THỤ LÂM- ĐÀI BẮC 新北市樹林區
2. Loại công việc: Sản xuất mũi khoan
II – YÊU CẦU:
1. Số lượng: 1 nữ ; Trình độ: cấp 3
4. Độ tuổi: 20-28 ; Chiều cao: 155 trở lên không quá béo
6. Kinh nghiệm:
7. Có nhận lao động đi lại không? Có (đi lại không quá 1 lần)
8. Yêu cầu khác: ưu tiên người từng đứng thao tác máy, không lấy người Nghệ An.
III – CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: 21.009 NT$/tháng
2. Làm thêm: cố định làm thêm 2h/ngày
3. Chi phí ở: 2500NT$
4. Tiết kiệm: không
Sáng ngày 20/07 sẽ phỏng vấn skype. Phí 5600+PP.
See Translation