Uncategorized

‘’Mọi đối tượng giác quan và mọi trạng thái tâm mình trải nghiệm đều là vô thường

climegaads / July 13, 2017

‘’Mọi đối tượng giác quan và mọi trạng thái tâm mình trải nghiệm đều là vô thường, không ngoại lệ cái nào. Duy trì sự quán niệm ( về sự vô thường ) này có mặt thường trực trong tâm này. Trong tiến trình thiền tập, phải quán niệm rằng trạng thái của tâm là không chắc chắn, trạng thái tĩnh lặng là không chắc chắn, trạng thái xao lãng cũng là không chắc chắn. Khi tâm được tĩnh lặng trong định (samadhi), đó cũng là trạng thái không chắc chắn. Việc quán niệm về tính vô thường là việc ta phải thực sự nắm vững. Ta không cần phải quan trọng bất kỳ việc gì khác. Đừng dính theo những thứ khởi sinh lên trong tâm. Buông bỏ hết. Dù có được bình an, không cần nghĩ nhiều về sự bình an đó. Đừng quan trọng hóa về điều đó. Dù không được bình an cũng đừng quan trọng hóa. Bình an hay bất an, ta không cần coi đó là vấn đề; trạng thái bình an hay bất an đều chỉ là vô thường.Nó có nghĩa là : mọi thức khởi sinh từ giác quan đều là vô thường. Thức có từ cảm giác và cảm nhận đều chỉ là vô thường…’’
Thiền sư Ajahn Chah
See Translation