Uncategorized

Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống

climegaads / May 21, 2017

Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống!
4 ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI DẠY CON
1. Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở nên nhút nhát.
2. Một đứa trẻ hay bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người khác.
3. Một đứa trẻ thường xuyên bị nghi ngờ sẽ trở nên dối trá.
4. Một đứa trẻ sống trong sự đối địch sẽ trở nên hằn học với mọi người.
7 ĐIỀU NÊN LÀM KHI DẠY CON
1. Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin.
2. Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết lẽ công bằng.
3. Một đứa trẻ được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác.
4. Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm mọi người.
5. Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự khôn ngoan.
6. Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên khoan dung.
7. Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.