Uncategorized

Nếu có 2 người đàn ông cùng yêu thương bạn

climegaads / May 16, 2017

Nếu có 2 người đàn ông cùng yêu thương bạn.
Một người luôn bảo vệ và giúp đỡ bạn, luôn có mặt khi bạn cần, luôn ân cần và bên cạnh khi bạn cô đơn
Người còn lại dậy bạn cách sống tự lập, muốn bạn tự đối mặt với khó khăn của bản thân, la rầy khi bạn sai nhưng đau lòng khi bạn khóc, chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn cần mà lại luôn âm thầm giúp đỡ phía sau.
Vậy bạn sẽ chọn ai..???