Uncategorized

Ngày 19/4/2013 : Bắt được 2 ông nhõi con vào vườn trộm thuốc về ngâm để xoa tay luyện võ như các cao thủ :))

climegaads / April 19, 2017

Ngày 19/4/2013 : Bắt được 2 ông nhõi con vào vườn trộm thuốc về ngâm để xoa tay luyện võ như các cao thủ :))
Ngày 19/4/2014 : Mình đang nghiên cứu và đăng bài phản đối tác dụng thổi phồng của hạt mùi. Cũng như tìm cách chữa sởi cho các em bé tội nghiệp.
Có lẽ là công đức tích tốt nhất của mình từ trước đến giờ.
Ngày 19/4/2015 : Cứu trợ 1 quả dưa 10 cân to tổ bố. Và giờ đây biết mình dại.
Ngày 19/4/2016 : Nấu xong nồi cao ngựa bạch béo.
Ngày 19/4/2017 : Đang nuôi 2 con ngựa bạch nhỡ, và đang có 1 lố cao ngựa trong tủ.
Đang chuẩn bị cho chuyến từ thiện đi VQG Bến En.
Và vẫn đang lăm le đạp đổ nồi cơm của ai đó….:v

Comments are closed.