Uncategorized

“Người ta không ngạc nhiên về việc bôi trơn ở OceanBank

climegaads / September 4, 2017

“Người ta không ngạc nhiên về việc bôi trơn ở OceanBank, mà bất ngờ về con số 200-300 tỉ như lời khai. Số vụ bôi trơn và số ngành được bôi trơn cũng ngày càng mở rộng đáng lo ngại.
Chúng tôi luôn kêu gọi doanh nghiệp mở rộng thị trường, hội nhập quốc tế, đổi mới công nghệ nhưng một số doanh nghiệp cười mà rằng: thị trường là quan hệ, công nghệ là phong bì. Thực tế, thể chế nào doanh nhân ấy. Nếu tránh không được thì phải tìm cách thích nghi.
Gốc của vấn đề là gì? Nhà nước cần dứt khoát giã từ kinh doanh, bởi nếu Nhà nước cứ lăn vào thị trường thì vừa không chính danh vừa làm cho thị trường méo mó. Vai trò của Nhà nước là thiết chế, kiến tạo, kiểm soát và thúc đẩy thị trường.”

6 thoughts on ““Người ta không ngạc nhiên về việc bôi trơn ở OceanBank

  1. Cảm ơn anh đã cho mọi người biết thêm thông tin. Chúc anh nghỉ lễ vui vẻ và … Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau hả anh?

  2. Ngài Do Thanh Hai toàn chém thôi. Xin gặp ngài bao lần có được đâu. Nguyễn Xuân Bắc đóng vai công an mời ngài ấy lên làm việc may ra mới úp sọt được 🙂 🙂

Comments are closed.