Uncategorized

Nhất định phải lôi đứa bạn thân đi chụp như này nhé Vào đọc đi mới biết buổi đi chụp nhây nhớt đến cỡ nào

climegaads / August 27, 2017

Nhất định phải lôi đứa bạn thân đi chụp như này nhé Vào đọc đi mới biết buổi đi chụp nhây nhớt đến cỡ nào …
Trâm xin gửi lời Cám ơn đến :
Thằng bạn Hồ Lê Thanh Tùng
A Photo : Kushin Kyo
Chị M.U.A : Anna Chi Nguyễn
Chị Stylist : Lê Hoàng Thục Uyên
A manager : Nguyễn Quốc Cường
Và tất cả mọi người đã ủng hộ .
Cám ơn #Mnews