Uncategorized

Ở một nơi xa lắm nhưng vẫn cần khán giả thương yêu mình ủng hộ cho Album Những Bước Chân Âm Thầm mới vừa phát hành

climegaads / August 27, 2017

Ở một nơi xa lắm nhưng vẫn cần khán giả thương yêu mình ủng hộ cho Album Những Bước Chân Âm Thầm mới vừa phát hành … Cùng share với Vũ nhé cả nhà ơi
Link xem album

#Sân_Khấu Lam Luuhuynh
#Tổng_Đạo_Diễn Phạm Minh Huy
#Đạo_Diễn_Video Đạt Jp
#Vũ_Đoàn Vũ Đoàn Nine
#Sản_xuất Trái Tim