Uncategorized

Ở nhà cũng phun thuốc muỗi rồi

climegaads / September 8, 2017

Ở nhà cũng phun thuốc muỗi rồi, ở ngoài Đê đợt trước cũng đã phun một lần mà hình như muỗi éo chết hay sao.. Thấy hôm nay lại tổ chức đi phun từ đầu giờ sáng, ầm ĩ nhốn nháo hết cả, hy vọng thuốc muỗi phun là thật chứ như đợt trước phun thuốc kiểu gì mà một nhà ở quận vẫn có ba người đi viện vì sốt xuất huyết , đến khi họ cho nhân viên VSDT đến phun đợt sau anh em nhà đó dồn oánh cho tý sml.. Từ đó đi phun thuốc muỗi là có công an đi kèm , hài quá các mẹ ạ. Sống ở một cuốc da cái éo gì cũng giả chỉ có cái chết là thật từng ngày . Hãi lắm cccm ơi
Hình chôm trên Net

35 thoughts on “Ở nhà cũng phun thuốc muỗi rồi

    1. Là điển hình một nhà có ba mạng ý Nam le Hoai còn thống kê lên á có mà dài mấy trang A4

  1. Thế hôm phun lần trước hít phải thấy trong người thế nào? Có thấy mấu mấu ko? Kkkkk

  2. Bố cu nhà em hỏi em không yêu nước àh? Em bảo không.Xh khốn nạn từ trên nóc xuống éo ai yêu đc.

  3. Bây giờ lòi ra cái vụ thuốc giả thì mới thế, chứ phun thuốc muỗi thì từ trước đến giờ vẫn thế thôi anh Hương Xù ơi

Comments are closed.