Uncategorized

“Phải khẳng định nữ Bộ trưởng không sai khi bà “vận dụng pháp luật” một cách tài giỏi

climegaads / September 4, 2017

“Phải khẳng định nữ Bộ trưởng không sai khi bà “vận dụng pháp luật” một cách tài giỏi.
Chỉ chết nỗi, sự tài giỏi ấy lại đang giết chết những niềm tin ít ỏi còn sót lại.
Giá như ngay từ đầu Bộ trưởng thẳng thắn với dân mà không cần phải vận dụng pháp luật để khiến người ta rối não với ma trận gia đình/em chồng/người thân/không liên quan/chẳng biết.
Napoleon có một câu chuẩn từng centimet thế này: “Mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”!
Thưa Bộ trưởng, con đường ngắn nhất đi tới niềm tin là sự minh bạch. Và giờ đây, sẽ rất khó để nói rằng người dân đã tâm phục sự minh bạch lắt léo của bà.”