Uncategorized

Phải không

climegaads / April 19, 2017

Phải không?
Khi bạn vấp váp, trải nghiệm đủ nhiều trong kinh doanh, bạn được trải qua kinh doanh đa dạng các ngành hàng.
Bạn có những câu chuyện thất bại thật, thành công thật.
Lúc đó bạn sẽ có những chia sẻ thực tế mà ở đó bất cứ ai nghe cũng sẽ gật gù cuốn theo từng câu chuyện của bạn.
Nhưng điều quan trọng sau những trải nghiệm, vấp ngã thành công đó bài học bạn rút ra được là gì?
Làm thế nào để cùng một vấp ngã cho bạn nhiều bài học nhất?
Và làm sao để bạn truyền đạt được điều đó với người khác để họ tránh và làm tốt hơn?
Truyền động lực, thông não, thậm chí phải tẩy não những người định kiến và bảo thủ, rồi thay đổi nhận thức, chia sẻ kiến thức, dắt tay qua từng vấn đề, khi đủ năng lực sẽ giao quyền, giao việc, giao trách nhiệm.
Là cách mình chọn để xây dựng đội ngũ.
Nhân viên mình cũng làm như thế, mà học viên mình cũng làm như vậy.
Chúc các bạn một ngày làm việc nhiều động lực.
Think Different.