Uncategorized

Quy luật của khách hàng khi mua hàng online thường là:

climegaads / July 23, 2017

Quy luật của khách hàng khi mua hàng online thường là:
1️ Quan tâm – theo dõi
2️ Hỏi giá xong im pặc
3Vẫn theo dõi thường xuyên
4️ Nghe ngóng giá cả thêm 1 vài nơi khác
5️ Thấy chỗ bán rẻ nhưng sợ giả
6 Thấy chỗ bán cao nhưng sợ hớ
7 Đăng trên các diễn đàn tìm chỗ mua hoặc lập topic hỏi m.n có nên mua không?
8 Nghe ngóng phản hồi của khách về sp
9️ Dù thích lắm nhưng vẫn tiếc tiền
➡ CUỐI CÙNG:️ Quyết tâm cao độ và đặt mua…
➡️Xong hết hàng
See Translation

4 thoughts on “Quy luật của khách hàng khi mua hàng online thường là:

Comments are closed.