Uncategorized

Sau một thời gian làm truyền thông cho Chương trình Cử nhân quốc tế Quan hệ công chúng

climegaads / September 14, 2016

Sau một thời gian làm truyền thông cho Chương trình Cử nhân quốc tế Quan hệ công chúng, Quảng cáo và Truyền thông (https://www.facebook.com/middlesexvietnam.ajc), tự rút ra mấy điều sau đây:
1. Chỉ chương trình đào tạo tốt chưa đủ. Hữu xạ (không) tự nhiên hương nhất là trong thị trường cạnh tranh như bây giờ. Sự chú ý của công chúng bị giành giật, xé lẻ và phân tán.
2. Phải xây dựng và vận hành một bộ công cụ truyền thông đơn giản, hiệu quả. Khi phải vừa xây dựng vừa triển khai, khó khăn nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, càng khó khăn, càng phải cố gắng.
3. Khi nghĩ rằng mình đã rất cố gắng mà các hoạt động truyền thông vẫn không chuyển biến thành kết quả cuối cùng (số lượng sinh viên nộp hồ sơ), thì đó là lúc phải xem lại chiến thuật. Truyền thông chưa tới hoặc cách tiếp cận chưa đúng hoặc cả hai.
4. Việc có thêm một, thêm một và thêm một hồ sơ đăng ký là rất quý giá. Nó cho thấy nỗ lực của mình được đền đáp. Đôi khi, phải phát cả ngàn tờ rơi, đăng hàng chục bài báo mới có một kết quả như thế. Như thế, tự thấy quý lao động và cố gắng của mình.
5. Càng làm, càng vỡ ra nhiều lẽ. Người làm truyền thông phải rất nhạy bén, linh hoạt, thích ứng và quản lý tốt sự thay đổi. Thị hiếu, nhu cầu, mong muốn của công chúng là thứ mà mình cần hiểu và đáp ứng.
6. Với các chương trình đào tạo truyền thống, tuyển sinh không quá khó khăn vì số sinh viên muốn vào luôn nhiều hơn số sinh viên có thể vào. Tuy nhiên, khi truyền thông tốt, ta sẽ thu hút và lựa chọn được những sinh viên tốt từ những sinh viên muốn vào.
7. Trong truyền thông, ý tưởng là thứ vô cùng giá trị hay thậm chí là vô giá. Một ý tưởng hay có thể xoay chuyển tình hình. Khi bí ý tưởng, cần phải đi ra ngoài sân, ngó cái cây, xem cây hoa, nói chuyện với những người đi ngang qua…
8. Cuối cùng, quan trọng không phải là thành công hay thất bại mà là có dám làm hay không. Không làm là đã thất bại với chính mình. Làm mà thất bại còn hơn là không làm. Quan trọng là trải nghiệm và trưởng thành. Nghe trải nghiệm của người khác không chân thực bằng tự mình trải qua.
9. Cứ làm thôi 😀