Uncategorized

Sếp chửi

climegaads / March 25, 2017

Sếp chửi
– Ngọn núi nơi anh ngã xuống là ngọn núi nào? Hả? Chiến trường anh bước đi là chiến trường nào? Hả? Mơ hồ thiếu triệt để cách mạng cấm mẹ hết cho tôi rõ chưa!
– Dạ dạ. Cho cấm khẩu luôn rồi thưa sếp.
– Tốt! Cậu kiểm tra nốt xem mụ Elise là con mụ nào. Hôm qua tôi nghe trên đài họ giới thiệu nhạc phẩm Thư gửi Elise. Kiểm tra Elise xem nó có phải Việt tân không? Thư viết những gì trong đó, có sử dụng mật mã không? Rõ chưa?
– Dạ dạ, Em sẽ cho kiểm tra ngay!
– Lại còn Người chiến sỹ ấy nữa. Ai đã gặp anh? Theo dõi xem nó hoạt động cho bên nào, có mang vũ khí không? Tịch thâu ngay cho tôi.
– Kiểm tra nốt bản giao hưởng Anh hùng nhé, bản No3 đó. Xem nó ca ngợi ai. Nếu không phải ca ngợi ta thì dẹp mẹ luôn cho rồi. Dạo này âm mưu thủ đoạn tự diễn biến diễn ra hằng ngày. Hết sức cảnh giác rõ chưa?
– Dạ dạ. Đúng thế thưa sếp! Khỏi đau đầu cấm mẹ nó hết đi ạ.
– Tốt! À à, nhớ in cái bằng Gia đình Văn hóa phát rộng rãi động viên mọi người nhé

Comments are closed.