Uncategorized

SN

climegaads / July 13, 2017

SN_GCC_2017
Kyrie
Sometimes my life opened its eyes in the dark.
A feeling as if crowds drew through the streets
in blindness and anxiety on the way toward a miracle,
while I invisibly remain standing.
As the child falls asleep in terror
listening to the heart’s heavy tread.
Slowly, slowly until morning puts its rays in the locks
and the doors of darkness open.
Tomas Transtromer: the great enigma
Kyrie
Đôi khi đời tớ mở những con mắt đen thui của nó vào trong bóng tối
Cảm giác như thể lũ người ngoài đường xô đẩy nhau, chèn ép nhau, trên con đường tới thiên đường – tới phép lạ thì cũng rứa –
Trong mù lòa trong xốn xang
Trong khi GCC, vô hình, bèn đứng lại.
Như Anh Cu Gấu thiu thiu ngủ trong ghê rợn
Từ từ, chầm chậm,
Cho tới khi buổi sáng nhét những tia sáng của nó vô ổ khoá
Và những cánh cửa của bóng tối bèn mở ra.
See Translation