Uncategorized

Theo nhà báo Trần Trọng An

climegaads / May 3, 2017

Theo nhà báo Trần Trọng An, dân quê méo mặt lợn hơi có giá 15k/kg, trong khi sườn lợn bán ở siêu thị có giá 180k/kg. Không hiểu cơ chế làm giá thế nào nhưng về mặt cảm quan, mọi người chỉ ra siêu thị mua lợn thì đúng là #anlon để #giaicuulon thật rồi. Có cách nào giúp đỡ trực tiếp tới người dân quê không?