Uncategorized

TIỀN TIỀN TIỀN

climegaads / July 22, 2017

TIỀN TIỀN TIỀN.
Vì đồng tiền con người ta sẵn sàng lừa đảo và dối trá kể cả doanh nghiệp và quan chức, doanh nghiệp thì dối trá và lừa đảo, còn quan chức thì bảo kê cho sự dối trá và lừa đảo ấy!
Không thể nói thêm điều gì!
See Translation