Uncategorized

Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ

climegaads / August 31, 2016

Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ, họ cứ hỏi tại sao chưa thành công, tại sao tiền chưa đến với họ, mọi người cứ nghĩ là tiền phải có trước rồi mới có tất cả, quan niệm này đúng cho những ai không quan tâm đến giá trị tâm hồn và tinh thần.
Giống như trồng cây xoài mới có 3 tháng mà đòi có trái xoài, cái gì cũng cần có thời gian chăm sóc rồi cây mới ra hoa kết trái chứ, phải 9 tháng 10 ngày mới ra một con người, thì thành công phải tính bằng thập kỷ trở lên mới chắc.
Tốt nhất các bạn trẻ nên hỏi tôi đã chuẩn bị gì cho bản thân để làm ra tiền, để được mọi người yêu quí và giúp đỡ, tôi có hội đủ các điều kiện để trở thành người thành công chưa. Bạn có thể mơ ước bạn là ai, giàu có tới mức độ nào cũng được, nhưng bạn cần chắc chắn về bản thân trước khi có thể chiến thắng.
Muốn danh, muốn tiền mà bất chấp thủ đoạn và gây tổn thương cho người khác, thì chỉ mang đến hậu quả là sự khinh miệt của xã hội mà thôi.

Comments are closed.