Uncategorized

TRÍCH ĐOẠN DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG OBAMA VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM

climegaads / May 27, 2016

TRÍCH ĐOẠN DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG OBAMA VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM
“Một số công ty công nghệ và trường đại học hàng đầu của Mỹ đang kết hợp với các trường đại học Việt Nam để tăng cường đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, và y học. Bởi vì ngay cả khi chúng tôi tiếp tục chào đón sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học, chúng tôi cũng tin rằng giới trẻ xứng đáng được hưởng một nền giáo dục đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam.
Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi rất phấn khởi khi vào mùa thu này, một trường đại học mới – Đại học Fulbright Việt Nam – sẽ khai giảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học độc lập, không vì mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, nơi sẽ có tự do học thuật trọn vẹn và học bổng toàn phần cho những sinh viên có nhu cầu. Các sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào lĩnh vực chính sách công, quản lý và kinh doanh; vào kỹ thuật và khoa học máy tính; và giáo dục khai phóng – bao hàm mọi lĩnh vực, từ thơ văn của Nguyễn Du, đến triết lý của Phan Châu Trinh, đến toán học của Ngô Bảo Châu.”
TIẾNG ANH
“Some of America’s leading technology companies and academic institutions are joining Vietnamese universities to strengthen training in science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Because even as we keep welcoming more Vietnamese students to America, we also believe that young people deserve a world-class education right here in Vietnam.
It’s one of the reasons why we’re very excited that this fall, the new Fulbright University Vietnam will open in Ho Chi Minh City — this nation’s first independent, non-profit university — where there will be full academic freedom and scholarships for those in need. (Applause.) Students, scholars, researchers will focus on public policy and management and business; on engineering and computer science; and liberal arts — everything from the poetry of Nguyen Du, to the philosophy of Phan Chu Trinh, to the mathematics of Ngo Bao Chau.”
Nguồn: https://www.whitehouse.gov/…/remarks-president-obama-addres…