Uncategorized

Trong chuyến đi Phan Thiết

climegaads / April 20, 2017

Trong chuyến đi Phan Thiết, điều mình thích nhất là đến chùa Phật Quang, được chiêm ngưỡng bộ kinh Pháp Hoa được khắc bằng gỗ thị nhờ đôi tay tài hoa của ba vị thiền sư Pháp Không, Thiện Huệ, Bảo Hương cùng 12 đệ tử trong suốt 28 năm ròng rã.
Khi được trụ trì Thích Huệ Tánh đưa cho, mình đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đối với 1 Phật tử như mình, việc được cầm 1 bộ kinh quý báu này thật sự tuyệt vời & đầy may mắn, mà không phải ai đến chùa cũng được chiêm ngưỡng, huống hồ gì là còn được cầm nó trên tay.
Kinh Pháp Hoa quý vì kinh này được Phật giảng vào lúc cuối đời & thuyết pháp trong 8 năm trọn & là công sức ân đức của biết bao nhiêu người. Là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ Tát.
Thầy vừa cười vừa nói rằng ai cầm được nó sẽ được may mắn. Mình thì không quan tâm đến việc đó, vì phàm ở đời, hên xui may rủi cũng chỉ là những phép thử. Riêng đối với bản thân, thì việc được ôm nó trên tay đã là 1 sự may mắn & Phật đã gieo duyên lành cho mình được đến ngôi chùa này.
Cầu mong cho HT. Thích Huệ Tánh luôn được bình an.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
See Translation