Uncategorized

TRUYỆN CƯỜI VỀ HẢNG GIẢ

climegaads / August 30, 2016

TRUYỆN CƯỜI VỀ HẢNG GIẢ.
Có 1 anh bộ đội lơ ngơ đi trên phố. Có 1 bà trông rất mô – đen chạy xe đụng phải anh bộ đội. Cả 2 cùng té lăn quay. Anh bộ đội lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy bà kia vừa nhảy tưng tưng vừa la làng:
– Thường cho tui đi, ông thường cho tui đi! Trời ơi là trời! Thường cho tui đi!
Anh bộ đội lắp bắp:
– Bà tông phải tôi chứ tôi làm gì bà? mà bà nhảy như con choi choi thế kia, có làm sao đâu, xe của bà có làm sao đâu mả bắt đền?
Bà nọ vỗ bồm bộp vào mông, rồi thò tay vào rút ra 1 cái mông nhựa bẹp dúm:
– Ông không thấy gì hả trời! Thường cho tui đi!
Anh bộ đội chết đứng:
– Làm sao mà đền đây hả trời?
P/S: Truyện cười bốn mươi mấy năm về trước.