Uncategorized

Tự đạp đổ chén cơm của mình

climegaads / May 21, 2017

Tự đạp đổ chén cơm của mình, xong đem khoe khắp nơi. Quan trọng là cũng có rất nhiều thằng ngu đi tung hô việc này như là một việc làm anh hùng. Nếu các bạn yêu nước, yêu dân tộc, việc cần nhất là đi học, đi làm để phát triển kinh tế, để không còn phụ thuộc vào Trung Quốc nữa, chứ đến khi nào các thanh niên trẻ còn nghĩ đến việc đi Quảng Châu lấy hàng về mở shop nữa thì lúc đó đừng chửi họ

Comments are closed.