Uncategorized

Từng nghĩ chắc mãi không bao giờ ốm được

climegaads / August 28, 2017

Từng nghĩ chắc mãi không bao giờ ốm được! Ôm trọn 56kg mà buồn rũ rượi! 2 năm trời ko xuống 1gr! Nhờ có bé Tú Nguyễn bột giảm cân! Nay mèo 51,5kg! Sẽ còn xuống nữa!!!
Tới 47 kg Mèo sẽ ngừng!!!
Không gì là không thể các bạn ạ!!!
“Khi bạn đẹp! Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn!!!!”
#bột_giảm_cân
#Tú_nguyễn